ekosfera

Služby

Program odpadového hospodárstva

Služby v odpadovom hospodárstve

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 


Stručná história spoločnosti:

Súčasnosť

 

poskytovanie služieb úzko spätých s ochranou životného prostredia:

  1. Projekty odpadového hospodárstva na kľúč (poradenstvo, konzultácie, legislatíva, riešenie priamo v praxi)
  2. Odpadové vody - čistenie (kanalizácie, akumulačné nádrže)
  3. Ponuka ekologických výrobkov širokej spotrebiteľskej verejnosti (domácnosti, rekreačné zariadenia, hotely, penzióny, administratívne budovy, obce)

 

Rok 1994

 

prechod z výskumu - oblasť ekológie, ochrana ŽP, ekologické štúdie; súkromná sféra
zameranie: odpadové hospodárstvo, ekologické audity, ekotoxicita

 

1991 Odpady, OH

 

Naše profesionálne skúsenosti môže potvrdiť aj niekoľko desiatok spokojných klientov - od malých živnostníkov až po veľké organizácie a tiež množstvo úspešne spracovaných a odsúhlasených projektov.