ekosfera

Služby

Program odpadového hospodárstva

Služby v odpadovom hospodárstve

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 


Referencie

Naše referencie je možné rozdeliť do niekoľkých skupín - podľa typu poskytnutej služby aj podľa priemyselného zamerania:

Čistenie odpadových vôd - splašková kanalizácia :

 • Slovenské elektrárne, a.s.,
  TEKO Košice

Tlačiarenske prevádzky :

 • MKV - PRESS, s.r.o. Košice
 • SLOVSPOL, a.s. Košice
 • C - PRESS, s.r.o. Košice
 • KARNÁT, Košice

Prevádzky :
plány havarijných opatrení, prevádzkové poriadky

 • VSE, a.s., Košice
 • SLOVTRANSGAZ, a.s., Rožňava

Programy odpadového hospodárstva obce :

 • Mesto Veľké Kapušany
 • Obec Veľké Slemence

Potravinárske prevádzky :
bitúnky, spracovanie mäsa, predajne potravín, zeleniny, výrobne lahôdok

 • ZDROJ UNIVERS, a.s., Košice
 • OVOMARKET, s.r.o., Košice
 • BMB,s.r.o., Košice a Zemplínska Šírava

Autoservisy, pneuservisy :

 • MOBIL STAR , s.r.o., Košice
 • FLASHAUTO, s.r.o., Košice
 • P.T. AUTO, s.r.o., Košice
 • ADALAK, Cestice
 • ASTA, s.r.o., Humenné
 • ASTRA WHEELS, s.r.o., Košice
 • ASTRA WHEELS, s.r.o., Bratislava
 • MOL -EXTRANS, Košice
 • PNEUSALÓN, s.r.o., Košice