ekosfera

Služby

Program odpadového hospodárstva

Služby v odpadovom hospodárstve

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 


Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie (EIA) podľa Zákona č. 24/2006 Z.z. v kategórii odborných oblastí:

 • doprava
 • energetika
 • environmentálne právo
 • ochrana ovzdušia
 • technológie
 • vodné hospodárstvo
 • energetické stavby
 • líniové stavby
 • vodné stavby
 • stavby pre odpadové hospodárstvo
 • stavby a zariadenia pre dopravu
 • spoje a telekomunikácie