ekosfera

Služby

Program odpadového hospodárstva

Služby v odpadovom hospodárstve

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 


Služby v odpadovom hospodárstve

pre obce, firmy, servisy, rekreačné zariadenia...

Komplexné vypracovanie odpadového hospodárstva na kľúč v rozsahu stanovenom Zákonom o odpadoch č. 409/2006 Z.z.

  • Program odpadového hospodárstva pôvodcu, obce
  • Žiadosti o udelenie súhlasu
  • Plány havarijných opatrení
  • Prevádzkové poriadky
  • Evidencie
  • Identifikačné listy nebezpečných odpadov